Jak se s dětmi doma učit? Tipy, které vám usnadní domácí výuku

Jak se s dětmi doma učit? Tipy, které vám usnadní domácí výuku

V současné době se vzhledem k okolnostem zavřely všechny školy a rodiče, ač nedobrovolně, byli postaveni do nové role, ve které mají za úkol suplovat profesionální pedagogy. Pro některé z nich to může být zajímavá zkušenost, pro jiné však i noční můra. Proto v tomto článku přinášíme tipy, jak si domácí výuku co nejvíce usnadnit.

Buďte nápomocní

Nechte stranou pochybnosti o svých pedagogických schopnostech a prostě se jen snažte dětem co nejvíce pomoci. Naučte je udělat si (a udržet) v učení systém, pravidelně kontrolujte, zda si plní své povinnosti, menší děti budou potřebovat pomoci s prací na počítači… Procvičujte s dětmi probranou látku, upevňujte jejich znalosti a zkuste to občas nějak „neotřele“, bez učebnice. Myslete na to, že není prioritou zvládnout všechno učivo, které by děti probraly v „běžném“ režimu, ale udržet je jakž takž ve formě, a hlavně v dobré náladě. Nezapomínejte na čtení, klidně si navzájem předčítejte nahlas a potom si o příběhu společně povídejte.

Pomůže vám řád a seznam úkolů

Přemýšlíte nad tím, jak nejlépe zvládnout s dětmi domácí vyučování tak, aby mělo nějaký řád? Mnohým dětem pomůže, když s nimi i doma pojedete podle školního rozvrhu. Začátek „vyučování“ si upravte podle svého, jistě není třeba děti budit, aby byly v 8 hodin připravené u stolu. Stejně tak si uzpůsobte délku „vyučovací“ hodiny, doporučujeme 20 minut a poté kratší přestávku. Děti by před „výukou“ měly mít splněné všechny běžné ranní rituály: snídaně, mytí, oblékání…

Dětem velmi pomůže, pokud jim připravíte seznam úloh, které mají v daný den a v daných předmětech splnit. Děti si je budou postupně odškrtávat – budou mít dobrý pocit, že to ubývá, a vy budete mít přehled, co mají hotové. Pokud vám to práce dovolí, zkuste vše stihnout během dopoledne a neodkládat školu až na odpoledne.

Tip: Pokud vás zajímají informace nejen o výchově a zdraví dětí, ale například také praktické rady a tipy pro rodiče, užitečným zdrojem se pro vás může stát Rodičov.cz.

Jaké zásady dodržovat?

  • Pravidelnost
  • Důraz na podstatné věci
  • Kontrola a oprava chyb

Pravidelnost

Pravidelnost je důležitá nejen kvůli dodržování režimu, ale také k upevnění nově nabytých znalostí, které získají trvalejší hodnotu. Motivujte své děti tím, že se jim pokusíte vysvětlit, jaké výhody pravidelné procvičování přináší, tedy že méně cvičení každý den je jistě příjemnější, snazší a efektivnější metoda, jak se něco naučit, než se se vším trápit najednou.

Důraz na podstatné věci

Děti jsou někdy ze školy až přehlcené informacemi a neumějí si z nich vybrat ty nejpodstatnější. Pomozte dětem odlišit, co je stěžejní a co jsou informace navíc. Vysvětlete jim, že cílem není naučit se úplně vše. Naučte je, jaké metody používáte k zapamatování důležitých věcí vy (podtrhávání, výpisky, grafy, obrázky, mnemotechnické pomůcky).

Kontrola a oprava chyb

Pokud vám to čas (a nervy) dovolí, pokuste se s dětmi hotovou práci projít a opravit případné chyby. Za nedostatky nekárejte, berte to jako druhé procvičení. Děti si při opravě chyb látku znovu zopakují. Dbejte na to, abyste kontrolu dělali průběžně. Pokud budete chtít vše s dětmi opravit až na konci týdne, ztrácí taková práce smysl.

Alternativní výuka prostřednictvím multimédií

Spousta rodičů na domácí výuku bohužel nemá dostatek času kvůli vlastní práci, které se musejí věnovat, nebo jim zkrátka domácí vyučování zas až tak dobře nejde. Naštěstí se v současné době objevila pomoc ze strany internetu nebo televize.

UčíTelka

Speciálně kvůli současné situaci spustila Česká televize program, který zábavnou metodou vzdělává děti prvního stupně u televizních obrazovek. Tento projekt by měl probíhat po dobu jednoho měsíce a děti si s ním mohou procvičovat matematiku, český jazyk, prvouku, ale i další předměty.

Program Včelka

Program Včelka slouží jako pomoc školákům prvního stupně v procvičování čtení nejen v češtině, ale i v angličtině nebo španělštině. Dále nabízí cvičení na zlepšení sluchového vnímání, paměti a také pozornosti. Procvičování probíhá zábavným způsobem, děti dostávají za splněné úkoly virtuální penízky, za které si mohou koupit zvířátka. Rodiče jsou o postupu svého dítěte informováni prostřednictvím e-mailových zpráv.

Nová škola

Nakladatelství Nová škola také přiložilo ruku k dílu tím, že poskytuje rodinám interaktivní výuku prostřednictvím multimediálních učebnic, které obsahují aktuální látku ze školy. Kromě učebnic jsou zde k dispozici také doprovodná videa a různé zajímavosti, které dětem výuku zpestří.

Věda na doma

Věda na doma je projekt, který má na svědomí Akademie věd. Jedná se o nejrůznější tipy na zdroje výuky dostupné on-line, elektronické verze časopisů, on-line výstavy, domácí pokusy a další zajímavé doplňky pro domácí výuku. Na sociálních sítích můžete vše najít pod hashtagem #veda_na_doma.

Škola s nadhledem

Pozadu nezůstalo ani nakladatelství Fraus, které nyní veřejnosti poskytuje on-line vyučování zábavným způsobem a také učebnice v elektronické podobě. Jak už samotný název vypovídá, i v obtížnějších podmínkách je potřeba brát školu s nadhledem a výuku si (pokud možno) užít.

Angličtina s Broňou

Na výuku cizích jazyků prostřednictvím internetu nezapomněl nadšený učitel angličtiny Broňa, jehož vysílání je dostupné na stránkách televize Seznam. Broňa s dětmi procvičuje gramatiku, zabývá se nejčastějšími chybami ve výslovnosti a nemalou pozornost věnuje správnému použití slovních spojení. Tato zábavná forma výuky anglického jazyka může kromě dětí zaujmout i rodiče.